| Next Post »

edirne-hamam-saray Saray Hamamı Bir Osmanlı Mirasıdır.  Edirne’nin fethinden sonra yapılan ilk Sarayı (Saray-ı Atik) döneminden ayakta kalabilen tek yapı Saray Hamamıdır. Bu hamam önceleri yalnızca saraya hizmet verirken sonra halka açılmış ve Selimiye’ye vakfedilmiştir. Bazı tarihçiler bu hamamın ayakta kalabilmesini Selimiye’nin yapımı yıllarında kullanılmış olmasına bağlarlar. 1365-68 tarihleri arasında I. Murat’ın inşa ettirdiği Eski Saray’ın arazisi içinde, Yıldırım Bayezid tarafından 14. yüzyılın ikinci yarısında eklenmiştir. Eski Saray’dan günümüze sağlam olarak ulaşan tek yapıdır.  Eski Saray’ın yıkılması ve Selimiye Cami’in yapılmasıyla Sultan Selim Vakfı’na dahil edilerek bir halk hamamı haline getirilmiştir. Saray Hamamı, Türk Hamam Mimarisinin, Edirne’de günümüze ulaşan ilk örneklerinden biridir. Kare planlı bir çifte hamamdır. Batı yöndeki erkekler bölümü ile doğu  yöndeki kadınlar bölümünden oluşur. Hamamın batı duvarına bitişik, üzeri düz çatıyla örtülü üç dükkan büyük kemerlerle dışarı açılmaktadır.

osmanli-motifleri

edirne-hamam-sarayErkek ve kadın soğukluklarının üzeri doğu-batı yönünde uzanan ahşap çatıyla, ılıklık ve sıcaklık bölümleri kubbeyle örtülüdür. Kubbelere geçiş, içleri zengin mukarnas dolgularla bezeli tromplarla sağlanmıştır. Yapının dış duvarları, bir sıra kesme taş, iki sıra tuğla almaşık  sistemiyle örülüp, taşlar dikey tuğlalarla kasetlenmiştir. Hamamın erkek ve kadın bölümüne ait mekanlar, kadınlar bölümü  mekanlarından daha büyüktür. Saray Hamamı, aydınlık, ferah yapısıyla ve mimarisindeki inceliklerle Türk Hamamı geleneğinin Edirne’deki en önemli temsilcilerindendir. Balkan Savaşlarından sonra işleyişi duran hamam, bir asra varan harabelikten sonra Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2007 yılında başlatılan kapsamlı onarımla restore edilmiştir. Ve 2009 yılında hizmete açılmıştır. Onarım çalışmaları kapsamında;

saray-hamamiDuvar, pencere ve kapıların tahrip olan tüm taşları çürütülerek kesme taş ile kaplanmıştır, soyunmalık mekanlarının üzerleri makaslı ahşap çatı ile kaplanmıştır, kubbe örtüye sahip bölümler onarılarak kuşunla kaplanmış, hamamın yola bakan ön cephesinde kazı çalışması yapılarak ortaya çıkarılan dükkanlar yeniden inşa edilmiştir, ılıklık ve sıcaklık bölümleri ile halvet hücreleri onarılmış, içlerine mermer döşenmiş, eksik olan kurnalar orijinaline uygun olarak tamamlanmış, iç mekandaki tüm yüzeyler horasan harçla sıvanmış, kadın ve erkek soyunmalıklarına ahşap kabinler eklenmiş, hamamın ihata duvarları ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Bu restorasyon sırasında sıcak ve soğuk su tesisatı, su deposu, ısıtma tertibatı gibi özgün altyapısı korunan hamam, günümüz teknolojisinden de faydalanılarak hizmete açılmıştır.

Categories: hamam

Twitter updates